MONARAGALA

SRI LANCA, MIEJSCOWOŚĆ
MONARAGALA, REGION
KUMBUKKANA. SZKOŁA
DLA DZIECI GŁUCHYCH
I NIEWIDOMYCH. ZDJĘCIA
IZY URBANIAK MÓWIĄ
WIĘCEJ NIŻ SŁOWA.

W tej szkole uczy się niemal 200 podopiecznych z różnym stopniem kalectwa.
To także sierociniec dla dzieci, których rodziców nie stać na ich wychowywanie
i leczenie. Placówka została ufundowana przez MJF Foundation - organizację założoną przez właścicieli marki Dilmah, którzy 20% dochodów przeznaczają
na cele charytatywne, pomagając najbardziej potrzebującym.

Iza pokazała dzieci w trakcie codziennych czynności: jedzenia, zabawy, uprawiania sportu. Dostrzegamy ich zwyczajność, przyglądamy się ich życiu, odkrywamy ich indywidualność i podobieństwo do nas samych. W fotografiach Izy piętno kalectwa nie jest skazą, nie szpeci, ale uwydatnia piękno i wrażliwość bohaterów. Czarno-białe obrazy emanują nie tylko smutkiem, ale przede wszystkim niezwykłym ciepłem, które udziela się oglądającemu.

Trzy, pochodzące z tego cyklu, zdjęcia zostały nagrodzone Złotym Medalem
FIAP VIII Międzynarodowego Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko 2012”, organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. (źrodło: materiały promocyjne organizatora wystawy)