MIESIĄC
FOTOGRAFII
W KRAKOWIE


 

TRWA 14. EDYCJA MIESIĄCA FOTOGRAFII
W KRAKOWIE, CZOŁOWEGO EUROPEJSKIEGO
FESTIWALU FOTOGRAFICZNEGO. WARTO SIĘ WYBRAĆ!

 

Punktem wyjścia do pracy nad programem tegorocznej edycji Miesiąca Fotografii jest przekonanie, że kryzys to już nie stan przejściowy czy anomalia, lecz cecha charakterystyczna codzienności, stan permanentny, z którym musimy się mierzyć praktycznie na wszystkich poziomach naszego funkcjonowania: prywatnym, publicznym i globalnym.

 

Artyści zaproszeni do udziału w festiwalu stosują rozmaite strategie,
by zmierzyć się z tymi zjawiskami lub je skomentować. Listę otwiera światowej sławy fotograf, Paul Graham, którego klasyczny, wielokrotnie 
nagradzany projekt Nowa Europa stał się wyjątkowo aktualny wobec widocznego gołym okiem kryzysu tzw. wartości europejskich. Szerszą, globalną perspektywę proponuje szwajcarski artysta Yann Mingard, który odwołuje się do pojęcia antropocenu – pierwszej w dziejach epoki geologicznej, której nastanie jest skutkiem działań człowieka. Mingard podczas pracy nad projektem Depozyt odwiedził 21 instytucji muzealnych
i badawczych zajmujących się zachowaniem różnorakich form życia,
od zabalsamowanych zwłok przywódców po banki nasion i nasienia.

 

Inną, prywatną perspektywę stosuje wybitna polska artystka
Aneta Grzeszykowska, w twórczości której przewijają się tematy niedopasowania jednostki i ról, jakie do odegrania ma ludzkie ciało.

 

Obejrzeć można także wystawę wschodzącej gwiazdy światowej fotografii, najmłodszego w historii nominata do agencji Magnum, Maxa Pinckersa. Tegoroczny projekt, to historia o miłości – także tej nieszczęśliwej, bo zabronionej przez indyjską kulturę kastową – i uniwersalnych dążeniach do pokazania szczęścia. Autor uzupełnia własne zdjęcia o wycinki z gazet, notatki czy artefakty ze studiów fotografii ślubnej, co można uznać za próbę wyjścia naprzeciw kryzysowi klasycznej fotografii dokumentalnej.  

 

Silna reprezentacja kolektywów fotograficznych to cecha szczególna
tegorocznej edycji MFK. Jako pierwszy swój najnowszy projekt otworzył
w Krakowie najbardziej znany na świecie polski kolektyw – Sputnik Photos.
Z materiałów zebranych i stworzonych podczas przygotowań do podróży
do byłych republik radzieckich powstała instalacja podejmująca polemikę
z klasycznie rozumianym autorstwem i autonomią obrazu. Podziwiać także można wystawę trzech kolektywów badawczo-artystycznych – szwedzkiego
KK & TF, holendersko-hiszpańskiego Werker Magazine i włoskiego Discipula – które łączy przekonanie, że interpretacja przekazu wizualnego zależy od kontekstów społecznych, politycznych i przekonań odbiorcy. Jest to swoiste laboratorium, w którym widz może odkrywać swoją rolę w procesie nadawania znaczeń i reprezentacji.

photomonth.com