Wielokrotnie nagradzany za swoje prace indonezyjski
fotograf Alamsyah Rauf potrafi zamknąć w kadrze
prawdziwe szczęście. Wystarczy spojrzeć na dzieci
przez niego sfotografowane. Czy jest coś piękniejszego
od szczerego uśmiechu? W dobie komputerów często
zapominamy o tym, co daje prawdziwą radość: ludzie
wokół nas, natura, zabawy na świeżym powietrzu.
Niezależnie od wieku. A przecież w każdym chowa
się dziecko.