GDZIE PATRZĄ DZIECI
Z FUERTEVENTURA?


fot. Joanna Maciejewska

ZAMARŁE GRYMASY DZIECI WPATRZONE
SĄ NIEWIDZIALNYMI OCZAMI W DWIE
STRONY ŚWIATA. CO SYMBOLIZUJĄ?

 

W 2007 Lisabet Fernandez stworzyła 
30 postaci dzieci, patrzących w górę,
w stronę nieba. 
Postaci małych dzieci
wzbudzają zachwyt i niepokój zarazem.
Zamarłe grymasy dzieci wpatrzone
są niewidzialnymi oczami w dwie strony
świata. Każdy z trzydziestu grymasów
przedstawia inną myśl. Symbolizuje
zmienność, różnorodność, poszukiwanie
i ciekawość.

 

Powszechnie dzieło to interpretuje się jako symbol respektu,
a nawet strachu przed tym, co się podziwia. Nie wszyscy wiedzą,
że figurki dzieci stoją na sybolu yin i yang. 
Yin to to, co tworzy
ziemię i wodę. Yang tworzy niebo - atmosferę, chmury i wiatr,
światło słońca i gwiazd. Jest więc jasne, lotne, ruchliwe i aktywne. 

 

Równowaga yin/yang polega na tym, że wymieniają
one energię i zamieniają się rolami. Żadna rzecz
nie jest nigdy w pełni yin ani całkowicie yang.
Każde z nich zawiera w sobie pierwiastek swojego
przeciwieństwa. Zmiana jest nieodłącznączęścią
trwania. Brak zmiany oznacza bliskość śmierci.

Lisbet Madelín Fernández Ramos