FOODXURY

Foodxury nie jest zwykłą biżuterią. To przede wszystkim piękna charytatywna inicjatywa, która pomaga bezdomnym.

Jedzenie jest luksusem, kiedy go nie masz” - to motto przewodnie Foodxury. Inicjatorką projektu jest argentyńska artystka Micaela Gallino. Jest to jej pierwsza międzynarodowa kolekcja, która powstała we współpracy z argentyńską fundacją w Buenos Aires - Fundación Leandro Olmos, pomagającą karmić bezdomne dzieci do 7 lat. Biżuteria zawiera elementy obrazujące typowe dla danego regionu potrawy i sprzedawana jest przez tych, którzy potrzebują pomocy. Jak to działa? Micaela rozdaje bezdomnym tablice na których zawieszona jest biżuteria. Na każdej z nich widnieje kilka sztuk biżuterii, którą można otrzymać w zamian za przekazanie jedzenia bezdomnemu. Inicjatywa ta zapewnia pewną niezależność potrzebującym i podnosi świadomość ludzi na temat głodu i marnotrawienia żywności. Każdy kto chce pomóc może wejść na stronę internetową foodxury, gdzie pokazane są mapki z lokalizacją bezdomnych. Drugim sposobem jest zamówienie biżuterii online - wówczas inicjatorzy projektu lokalizują bezdomną osobę, która jest najbliżej zamawiającego i dają mu sygnał, że może się właśnie tam pojawić. Projekt realizowany jest obecnie w Nowym Jorku, jednakże Micaela planuje rozszerzyć inicjatywę w innych miastach i krajach.