Hiszpański artysta możliwość wykorzystania obrazów
odkrył 4 lata temu. Od tego momentu za pomocą
najrozmaitszych dzieł rozpoczął tworzenie własnych
historii. Prace Sebastiana są odwzorowaniem jego
najgłębszych uczuć, myśli i sposobu postrzegania
rzeczy, które go otaczają. 

Inspiracje czerpię z wydarzeń z mojego życia,
ale znajduję natchnienie także w modzie, wierszach,
miłości, smutku, seksie, nocy i sztuce
- mówi Delgado.

Duży wpływ na jego styl mają także artyści, ktorych uwielbia
- Salvador Dali, Caravaggio oraz projektanci
J.W. Anderson i Muccia Prada.